ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 980 Kč
skladem
Naše cena 6 790 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 1 160 Kč
skladem
Naše cena 3 696 Kč
skladem
Naše cena 3 289 Kč
skladem

Interaktivní sestava


Reklamační řád pro reklamaci služeb

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím on-line obchodu ČeskéTabule.cz od naší společnosti

ViVeTech s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 03667901,

DIČ: CZ03667901,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86202

Adresa pro doručování: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Telefonní číslo: 605 240 924, 607 865 012

Kontaktní e-mail: obchod@vivetech.cz, obchod@cesketabule.cz

 

  1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

 

  2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

  3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

 

  4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-      jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

-      jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb a právních předpisů.

 

  5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od  1.4. 2016.